تاريخ : | | نویسنده : irannews1

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش سى و نهم
از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانى (از خدا)
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ شهوت ‌و‌ خواهش مرا از‌ هر‌ حرام (جدا ساز) بشكن ‌و‌ حرص ‌و‌ آز مرا از‌ هر‌ گناهى دور گردان، ‌و‌ مرا از‌ آزار رساندن به‌ هر‌ مرد ‌و‌ زن باايمان ‌و‌ به‌ هر‌ مرد ‌و‌ زن مسلمان بازدار،
̶    بار خدايا هر‌ بنده اى كه‌ درباره ‌ى‌ من‌ آنچه را‌ بر‌ او‌ حرام كرده اى بجا آورده، ‌و‌ پرده ‌ى‌ آنچه را‌ بر‌ او‌ منع نموده اى دريده، ‌و‌ حق مرا برده ‌و‌ مرده، يا‌ زنده است ‌و‌ حق من‌ نزد او‌ بجا مانده باشد پس‌ او‌ را‌ در‌ ستمى كه‌ به‌ من‌ كرده بيامرز ‌و‌ در‌ حقى كه‌ از‌ من‌ برده درگذر، ‌و‌ از‌ آنچه درباره ‌ى‌ من‌ بجا آورده آگاه مساز ‌و‌ بر‌ اثر آنچه به‌ من‌ خواسته (و آزار) روا داشته رسوايش مكن، ‌و‌ عفو ‌و‌ گذشت از‌ ايشان را‌ كه‌ بكار بردم، ‌و‌ صدقه ‌و‌ بخششى را‌ كه‌ بر‌ ايشان بخشيدم پاكيزه ترين بخششهاى بخشندگان، ‌و‌ بالاترين عطاهاى تقرب جويان (به درگاه خود) قرار ده،
̶    و مرا از‌ عفو ‌و‌ گذشتم از‌ ايشان به‌ عفوت، ‌و‌ از‌ دعا ‌و‌ درخواستم براى آنان به‌ رحمتت عوض (پاداش) عطا فرما تا‌ هر‌ يك از‌ ما‌ به‌ احسان تو‌ نيكبخت شود، ‌و‌ هر‌ كدام از‌ ما‌ به‌ سبب نعمتت رهائى يابد،
̶    بار خدايا هر‌ بنده اى از‌ بندگانت كه‌ از‌ من‌ عقوبت ‌و‌ شكنجه اى يافته، يا‌ از‌ جانب من‌ آزارى به‌ او‌ رسيده، يا‌ از‌ من‌ يا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ من‌ ستمى به‌ او‌ رخ داده ‌و‌ حق او‌ را‌ از‌ دست داده ‌و‌ دادخواهى از‌ حقش را‌ از‌ ميان برده باشم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ او‌ را‌ از‌ توانگرى خود از‌ من‌ خوشنود ساز، ‌و‌ از‌ جانب خويش حق او‌ را‌ بى كم ‌و‌ كاست عطا فرما،
̶    سپس مرا از‌ چيزى (كيفرى) كه‌ فرمان تو‌ باعث ‌آن مى شود نگاهدار، ‌و‌ از‌ آنچه عدل تو‌ به‌ ‌آن حكم مى كند رهائى ده‌ زيرا توانائى من‌ از‌ تحمل انتقام ‌و‌ كيفر تو‌ برنمى آيد، ‌و‌ نيروى من‌ با‌ خشم تو‌ برابرى نتواند كرد، پس‌ اگر تو‌ مرا به‌ حق جزا دهى هلاكم مى نمائى، ‌و‌ اگر به‌ رحمتت نپوشانى تباهم مى سازى،
̶    بار خدايا از‌ تو‌ درخواست مى كنم كه‌ به‌ من‌ ببخشى اى خداى من‌ چيزى را‌ كه‌ بخشيدن ‌آن از‌ تو‌ چيزى نمى كاهد، ‌و‌ برداشتن بارى را‌ از‌ تو‌ مى خواهم كه‌ برداشتن ‌آن ترا گرانبار نمى گرداند،
̶    از تو‌ درخواست مى كنم كه‌ به‌ من‌ ببخشى اى خداى من‌ نفس مرا كه‌ ‌آن را‌ نيافريدى تا‌ از‌ بدى ‌آن خود را‌ باز دارى، ‌و‌ يا‌ به‌ سبب ‌آن به‌ سودى راه جوئى، ولى ‌آن را‌ آفريدى براى ثابت كردن (بندگان) قدرت ‌و‌ توانائيت (را) بر‌ آفريدن مانند آن، ‌و‌ براى حجت ‌و‌ دليل آوردن بر‌ آفريدن شبيه ‌آن
̶    و از‌ تو‌ مى خواهم كه‌ گناهم را‌ از‌ من‌ برگيرى (بيامرزى) كه‌ زير بار رفتن ‌آن مرا سنگين كرده، ‌و‌ از‌ تو‌ يارى مى طلبم بر‌ آنچه سنگينى (كيفر) ‌آن مرا گرانبار نموده،
̶    پس بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ نفس مرا با‌ اينكه به‌ خود ستم كرده ببخش، ‌و‌ رحمتت را‌ به‌ برداشتن بار گرانم بگمار، زيرا چه بسا رحمت تو‌ به‌ بدكاران رسيده، ‌و‌ چه بسا عفو تو‌ ستمكاران را‌ فرا گرفته،
̶    پس بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا پيشواى كسانى گردان كه‌ به‌ گذشت خود آنها را‌ از‌ افتادنگاههاى خطاكاران به‌ پا داشته (نگهدارى كرده)اى ‌و‌ به‌ توفيق خويش آنان را‌ از‌ مهلكه ها ‌و‌ گرفتاريهاى گنهكاران رهائى داده (آمرزيده)اى، پس‌ از‌ گير خشمت رها شده ‌ى‌ عفوت گرديده، ‌و‌ از‌ بند عدالتت آزاد شده ‌ى‌ احسان تو‌ گشته اند،
̶    تو اگر چنين كنى (مرا پيشواى آنان گردانى)اى خداى من‌ ‌آن را‌ درباره ‌ى‌ كسى بجا مى آورى كه‌ شايستگى كيفر تو‌ را‌ (براى خود) انكار نمى كند، ‌و‌ نفس خود را‌ از‌ سزاوار بودن عقاب تو‌ منزه ‌و‌ پاك نمى داند،
̶    آن رفتار را‌ به‌ كسى مى كنى اى خداى من‌ كه‌ ترسش از‌ تو‌ از‌ طمع ‌و‌ آزش در‌ (رحمت) تو‌ بيشتر است، ‌و‌ به‌ كسى كه‌ نوميديش از‌ نجات (آتش) از‌ اميدواريش براى رهائى (از آن) استوارتر مى باشد، (و اين) نه به‌ جهت آنست كه‌ نوميديش نوميدى از‌ رحمت يا‌ طمعش از‌ روى فريب خوردن (از رحمت تو) باشد، بلكه براى آنست كه‌ نيكيهايش ميان بديهايش اندك ‌و‌ دليلهايش در‌ همه ‌ى‌ دادخواهيها ‌و‌ گناهان او‌ سست است، ‌و‌
̶    اما تو‌ اى خداى من‌ شايسته اى كه‌ صديقان ‌و‌ بسيار راستگويان (پيامبران) به‌ (رحمت) تو‌ مغرور نشده ‌و‌ فريب نمى خورند، ‌و‌ گناهكاران از‌ (عفو) تو‌ نوميد نگردند زيرا تو‌ پروردگار بزرگى مى باشى كه‌ كسى را‌ از‌ فضل ‌و‌ احسان خود باز نمى دارد، ‌و‌ همه ‌ى‌ حق خويش را‌ از‌ كسى نمى گيرد،
̶    و ذكر ‌و‌ ياد تو‌ (تسبيح ‌و‌ تحميد ‌و‌ تهليل ‌و‌ مانند آنها) برتر است از‌ ياد شدگان ‌و‌ نامهاى تو‌ پاك ‌و‌ پاكيزه است از‌ اينكه حسب ‌و‌ نسب داران به‌ ‌آن ناميده شوند، ‌و‌ نعمتت در‌ همه ‌ى‌ آفريدگان پراكنده است، پس‌ تو‌ را‌ است سپاس بر‌ ‌آن عطا ‌و‌ بخشش اى پروردگار جهانيان
متن عربی صحیفه سجادیه (39)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْسِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ، وَ ازْوِ حِرْصِي عَنْ كُلِّ مَأْثَمٍ، وَ امْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ، وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ. اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَظَرْتَ عَلَيْهِ، وَ انْتَهَكَ مِنِّي مَا حَجَزْتَ عَلَيْهِ، فَمَضَى بِظُلَامَتِي مَيِّتاً، أَوْ حَصَلَتْ لِي قِبَلَهُ حَيّاً فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِّي، وَ اعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِّي، وَ لَا تَقِفْهُ عَلَى مَا ارْتَكَبَ فِيَّ، وَ لَا تَكْشِفْهُ عَمَّا اكْتَسَبَ بِي، وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَ تَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ، وَ أَعْلَى صِلَاتِ الْمُتَقَرِّبِينَ وَ عَوِّضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوَكَ، وَ مِنْ دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتَكَ حَتَّى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ، وَ يَنْجُوَ كُلٌّ مِنَّا بِمَنِّكَ. اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنِّي دَرَكٌ، أَوْ مَسَّهُ مِنْ نَاحِيَتِي أَذًى، أَوْ لَحِقَهُ بِي أَوْ بِسَبَبِي ظُلْمٌ فَفُتُّهُ بِحَقِّهِ، أَوْ سَبَقْتُهُ بِمَظْلِمَتِهِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَرْضِهِ عَنِّي مِنْ وُجْدِكَ، وَ أَوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِكَ ثُمَّ قِنِي مَا يُوجِبُ لَهُ حُكْمُكَ، وَ خَلِّصْنِي مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ عَدْلُكَ، فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَ، وَ إِنَّ طَاقَتِي لَا تَنْهَضُ بِسُخْطِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تُكَافِنِي بِالْحَقِّ تُهْلِكْنِي، وَ إِلَّا تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي مَا لَا يُنْقِصُكَ بَذْلُهُ، وَ أَسْتَحْمِلُكَ، مَا لَا يَبْهَظُكَ حَمْلُهُ. أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي نَفْسِيَ الَّتِي لَمْ تَخْلُقْهَا لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ، أَوْ لِتَطَرَّقَ بِهَا إِلَى نَفْعٍ، وَ لَكِنْ أَنْشَأْتَهَا إِثْبَاتاً لِقُدْرَتِكَ عَلَى مِثْلِهَا، وَ احْتِجَاجاً بِهَا عَلَى شَكْلِهَا. وَ أَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ، وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنِي ثِقْلُهُ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي، وَ وَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاحْتِمَالِ إِصْرِي، فَكَمْ قَدْ لَحِقَتْ رَحْمَتُكَ بِالْمُسِيئِينَ، وَ كَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظَّالِمِينَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِي أُسْوَةَ مَنْ قَدْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِينَ، وَ خَلَّصْتَهُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ وَرَطَاتِ الْمُجْرِمِينَ، فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ إِسَارِ سُخْطِكَ، وَ عَتِيقَ صُنْعِكَ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِكَ. إِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي تَفْعَلْهُ بِمَنْ لَا يَجْحَدُ اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِكَ، وَ لَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتِيجَابِ نَقِمَتِكَ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ، وَ بِمَنْ يَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ أَوْكَدُ مِنْ رَجَائِهِ لِلْخَلَاصِ، لَا أَنْ يَكُونَ يَأْسُهُ قُنُوطاً، أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَاراً، بَلْ لِقِلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ، وَ ضَعْفِ حُجَجِهِ فِي جَمِيعِ تَبِعَاتِهِ فَأَمَّا أَنْتَ يَا إِلَهِي فَأَهْلٌ أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُونَ، وَ لَا يَيْأَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ، لِأَنَّكَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ أَحَداً فَضْلَهُ، وَ لَا يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ. تَعَالَى ذِكْرُكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ، وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَنِ الْمَنْسُوبِينَ، وَ فَشَتْ نِعْمَتُكَ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.